Początki Barbórkowej Dramy Teatralnej sięgają 1977 roku, kiedy to Dariusz Dubiel, ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, zainicjował spotkania teatralne, które miały stać się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Tarnobrzegu. Pierwotny pomysł narodził się w odpowiedzi na zmieniającą się mapę administracyjną Polski w latach 70., kiedy to wiele nowych stolic województw pragnęło posiadać własne stałe teatry. W Tarnobrzegu zamiast zakładania kolejnej sceny, zdecydowano się na organizację festiwalu.

W pierwszej edycji festiwalu wzięło udział pięć teatrów z Krakowa, Tarnowa, Łodzi i Rzeszowa, które prezentowały swoje najnowsze produkcje. Od tego czasu, Barbórkowa Feeria Teatralna stała się corocznym wydarzeniem, które przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców Tarnobrzega, ale i miłośników teatru z całego kraju.

Przez lata, dyrektorzy Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Zofia Czub, Jolanta Rosik – Rosińska, a obecnie Piotr Markut, kontynuowali rozwijanie i wzbogacanie festiwalu. Włączano do programu nowe zespoły teatralne, prezentowano sylwetki wybitnych twórców, a także organizowano spotkania z aktorami dla młodzieży.

Wśród osób, które miały znaczący wpływ na kształt festiwalu, wymienić należy Marię Czwarno – Barwińską, Bogusławę Herdzik, Monikę Kizon, Grażynę Kraszewską, Annę Margańską i Bożenę Sabat. Obecnie kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawują Małgorzata Grdeń i Andrzej Wilgosz.

Festiwal gościł wiele znanych zespołów teatralnych z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Supraśla i innych miast. W jego ramach prezentowano dzieła wybitnych reżyserów, takich jak Zygmunt Hubner, Kazimierz Dejmek, Janusz Warmiński, Marek Okopiński, Erwin Axer, Jan Świderski, Krystian Lupa, Rudolf Zioło, Adam Hanuszkiewicz, Andrzej Wajda, Izabela Cywińska, Olga Lipińska, Jan Bratkowski, Maciej Englert, Tadeusz Bradecki, Andrzej Pawłowski, Waldemar Śmigasiewicz, Krzysztof Jasiński, Andrzej Rozhin, Mikołaj Grabowski, Romuald Szejda, Piotr Tomaszuk, Janusz Wiśniewski oraz Zbigniew Zapasiewicz, Jan Englert, Gustaw Holoubek i Andrzej Łapicki.

Na scenie tarnobrzeskiej Barbórkowej Dramy Teatralnej można było podziwiać kreacje znanych aktorów, takich jak Ryszarda Hanin, Kalina Jędrusik, Hanna Skarżanka, Aleksandra Śląska, Daria Trafankowska, Henryk Bista, Kazimierz Brusikiewicz, Bogdan Baer, Ludwik Benoit, Mieczysław Czechowicz, Mariusz Dmochowski, Jerzy Kaliszewski, Tadeusz Łomnicki, Henryk Machalica, Bronisław Pawlik, Ryszard Pietruski, Roman Wilhelmi, Czesław Wołłejko, Mieczysław Voit oraz wielu innych.

Do tradycji festiwalu należą również wystawy związane z teatrem i jego twórcami, takie jak „Gombrowicz na scenach polskich”, „Sandomierska młodość Witolda Gombrowicza”, „Prace scenograficzne Teresy Roszkowskiej”, czy „Bajkowy Świat Teatru Maska”. Wystawy te organizowane są przy współpracy z Muzeum Teatralnym w Warszawie oraz zasobami Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich.

Barbórkowa Dramatyczna Teatralność w Tarnobrzegu, będąc platformą dla prezentacji najróżniejszych form teatralnych, od tragedii antycznej po współczesne farsy, stała się istotnym elementem kulturalnego życia miasta oraz znaczącym wydarzeniem w kalendarzu teatralnym Polski.

Źródło: https://tdk.tarnobrzeg.pl/

Archiwum: styczeń 2024