Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „”Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg (II)””, realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program, jako część regionalnej strategii „”Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027″”, koncentruje się na zwiększeniu możliwości zatrudnienia poprzez Priorytet 7 „”Kapitał ludzki gotowy do zmian”” oraz Działanie FEPK.07.01 „”Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy””.

W ramach programu oferowane są różne formy wsparcia, takie jak:

  • Prace interwencyjne: Planowany okres refundacji wynosi do 6 miesięcy. Refundacja części wynagrodzenia wynosi 1 491,10 zł brutto, plus składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
  • Staże: Maksymalny okres realizacji stażu to 5 miesięcy. Dodatkowo przewidziano refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na zasiedlenie: Oferują wsparcie finansowe w rozpoczynaniu własnej działalności.
  • Oczekiwane są deklaracje zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu wsparcia. Kompletne wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie lub elektronicznie przez platformę praca.gov.pl oraz EPUAP. Więcej informacji oraz aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

    Źródło: https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/

    Archiwum: luty 2024