W wyniku rutynowych działań kontrolnych, pracownicy Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odkryli poważne nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT przez pewną spółkę. Stwierdzono, że przedsiębiorstwo wykorzystało do swoich rozliczeń tak zwane „puste faktury”, co doprowadziło do nienależnego odliczenia podatku.

Podczas szczegółowej kontroli podatkowej w spółce, eksperci KAS ujawnili, że w deklaracjach VAT za dwa miesiące kontrolowanego okresu, spółka nienależnie odliczyła podatek naliczony na sumę przekraczającą 257 tys. zł. Te „puste faktury” nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a ich jedynym celem było stworzenie pozornej nadwyżki VAT.

W celu uwiarygodnienia tych transakcji, zaangażowano grupę podmiotów, które stworzyły pozory wzajemnych rozliczeń. Dzięki temu, kontrolowana spółka mogła wygenerować nienależny podatek naliczony. Wszystkie zaangażowane spółki zarządzała jedna osoba.

Naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie wyników kontroli, wydał decyzję kończącą postępowanie podatkowe. W tej decyzji określono prawidłowe kwoty zobowiązania w podatku VAT i dodatkowe zobowiązanie za kontrolowane miesiące w łącznej wysokości 257 tys. zł. Spółka otrzymała nakaz uregulowania tej kwoty na rzecz Skarbu Państwa.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku celowego obniżania kwot podatku należnego poprzez wykorzystanie „pustych faktur”, organ podatkowy ustala wysokość dodatkowego zobowiązania w wysokości 100% podatku naliczonego z tych faktur. Takie działania podlegają sankcjom.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jako instytucja odpowiada za ochronę dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. KAS wykorzystuje zaawansowane narzędzia analityczne w celu wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, co pozwala na skuteczną ochronę interesów Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej.

Źródło: https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024