Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Finansów, które wchodzi w życie 12 stycznia 2024 roku, wprowadzona zostaje nowa grupa towarów, czyli odpadów, które będą podlegały systemowi monitorowania SENT. Wśród towarów, które znajdą się na rozszerzonej liście, znajdziemy między innymi farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz kleje. Zmiana ta wymaga od podmiotów wysyłających te towary, dokonania odpowiedniego zgłoszenia przewozu do rejestru SENT.

W tym celu, każdy z podmiotów wysyłających musi zarejestrować się na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym, co umożliwi prawidłowe zgłoszenie przewozu. Rozporządzenie to jest częścią szerszych przepisów wprowadzonych przez Ministra Finansów 9 października 2023 roku, dotyczących monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

W szczególności, nowe przepisy dotyczą przewozu jedenastu rodzajów odpadów, których masa brutto przesyłki przekracza 1000 kg, lub których objętość przekracza 1000 litrów. Szczegółowy wykaz odpadów, które zostaną objęte systemem monitorowania SENT, został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku, dotyczącego katalogu odpadów. Wymienione tam kody odpadów, takie jak 08 01 11 czy 08 01 13, dotyczą między innymi odpadów farb, lakierów oraz klejów zawierających substancje niebezpieczne.

Zmiany te mają na celu usprawnienie monitorowania przewozu towarów niebezpiecznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Jednocześnie, wymagają od podmiotów gospodarczych dostosowania się do nowych regulacji i zapewnienia prawidłowego zgłoszenia przewozu odpadów w systemie SENT. Dokładne zasady rejestracji na Platformie PUESC oraz zgłoszenia przewozu SENT zostały określone w materiałach informacyjnych przygotowanych przez odpowiednie instytucje.

Źródło: https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024